Cenník

Cenník


Cena za návrh interiéru


Zameranie interiéru  

Cena od 100€

V prípade ak nemáte podklady k Vášmu interiéru alebo podklady nie sú presné, či dostačujúce je potrebné ich pripraviť. V prípade nášho zamerania je zamerané všetko potrebné k návrhu a následnému projektu. Cenu stanovujeme podľa typu nehnuteľnosti a jestvujúcich podkladov. V cene zamerania je zároveň aj zakreslenie skutkového stavu, ktorá Vám bude tiež poskytnuté vo forme pôdorysu.

Dispozičné riešenie

Cena od 200€

Pokiaľ dochádza k zmene rozmiestnenia miestností, alebo kompletnej rekonštrukcii staršej nehnuteľnosti je druhým krokom po zameraní. Je to jedna z najdôležitejších fáz. Najideálnejšie je zveriť ju do rúk profesionálom. Ľudia často skúšajú dispozíciu vyriešiť sami. Bez technických znalostí,  znalostí noriem, materiálov, ergonómie a iného je dobré dispozičné riešenie nemožné. Architekt alebo dizajnér je vhodná voľba pre tento krok, keďže tento krok môže zvýšiť komfort bývania alebo zdvihnúť cenu nehnuteľnosti.

 

Návrh interiéru 3d vizualizácie

Cena od 200€

Cena návrhu interiéru je od 200€ / malú miestnosť ako je šatník alebo predsieň. Pre obytné miestnosti je cena od 300€ / miestnosť. Presnú cenu stanovujeme na základe pôdorysu ( stačí aj rukou nakreslený ) alebo popisu pozostávajúceho z plochy bytu a stručného počtu miestností. 
V tejto fáze návrhu je pre nás základom prediskutovať si požiadavky klienta osobne alebo telefonicky. Prvý rozhovor je pre kvalitný návrh interiéru veľmi dôležitý. Potrebujeme klienta lepšie spoznať a zistiť ako je zvyknutý fungovať a užívať interiér. Za dlhé roky praxe už máme pripravené otázky, ktoré sa klienta pýtame. 
Samotný návrh interiéru sú 3d vizualizácie jednotlivých miestností vo fotorealistickej kvalite v minimálnom rozlišení full HD. Pri návrhu interiéru používame reálne prvky, ktoré sa dajú kúpiť alebo vyrobiť. Samozrejme všetko sa snažíme prispôsobiť aj rozpočtu klienta. V cene návrhu sú aj dve úpravy vizualizácii. Ak klient potrebuje pre svoje rozhodovanie viacej verzií je možné si priplatiť ďalšie verzie. Cena je 15% za každú ďalšiu verziu. 

Projekt interiéru

Cena od 100€ / miestnosť

Cenu za projekt interiéru počítame ako 1/3 z ceny návrhu interiéru.  Čiže ak návrh interiéru stojí 1500€ , projekt stojí 500€. Je možné vypracovať aj samostatné vizualizácie. Aj keď nie možné kvalitne zrealizovať návrh interiéru bez výkresovej dokumentácie. 
Výkresová dokumentácia zahŕňa rozmerové výkresy nábytku na mieru, pôdorys, výkres povrchových úprav stien, výkres elektriky, kladačské plány. K výkresovej dokumentácii pripravujeme aj výkaz výmer a rozpočet. Rozpočet je stanovený pre realizáciu našimi dodávateľmi. Vždy klientovi poskytneme aj realizáciu návrhu alebo odporučenie dodávateľov. 

Realizačný projekt interiéru

Cena od 200€ / miestnosť

Realizačný projekt interiéru je určený pre náročnejšie projekty a luxusnejšie nehnuteľnosti, kde nepostačuje klasický projekt. V tomto projekte sú vypracované všetky potrebné detaily a v rozpočte sú započítané všetky položky do posledného detailu.

Autorský dozor

Cena od 30€ / hodinu + 0,75€ / km

Autorský dozor poskytujeme klientom podľa potreby. Ideálne je stretnutie na stavbe s dodávateľmi jeden krát za týždeň. Každopádne pre dosiahnutie dokonalého výsledku odporúčame využiť nami odporúčených a overených dodávateľov, s ktorými vieme interiér zrealizovať na kľúč do posledného detailu.

Cena za architektonickú štúdiu


Architektonická štúdia

Cena od 900€

Pre stanovenie presnej ceny potrebujeme vedieť požadovanú podlahovú plochu a údaje lokalite a parcele. 
K začatiu prace na štúdii je potrebný polohopis - výškopis. 
Architektonická štúdia pozostáva z 3d vizualizácie a schematických pôdorysov a situácie. Neobsahuje projekt pre územné alebo stavebné konanie, ani rozpočet.

Projekt pre stavebné povolenie 

Cena od 3000€

Obsahuje potrebnú projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie. Cena neobsahuje cenu za výkaz výmer, rozpočet, realizačné výkresy ani vybavovanie povolení a inú inžiniersku činnosť.

Realizačný projekt

Cena sa stanoví po ukončení štúdie

V prípade zložitejších stavieb odporúčame vyhotovenie realizačného projektu. Rozsah projektu sa stanoví po vypracovaní štúdie a klientovi navrhneme, ktoré časti stavby by bolo vhodne detailnejšie rozkresliť. Niektoré práce na stavbe nie sú možné bez realizačného projektu.
Príkladom sú železobetónove konštrukcie, kde je potrebný výkres a výkaz výstuže, aby bolo možné objednať, alebo pozohýbať výstuž.

Autorský dozor

Cena od 30€ / hodinu + 0,75€ / km

Autorský dozor poskytujeme klientom podľa potreby. Ideálne je stretnutie na stavbe s dodávateľmi jeden krát za týždeň. Každopádne pre dosiahnutie dokonalého výsledku odporúčame využiť nami odporúčených a overených dodávateľov, s ktorými vieme interiér zrealizovať na kľúč do posledného detailu.
Pin It