Publikácie

Publikácie

Rádio Viva

Rozhovor v rannom vysielaní rádia Viva.

Kniha Who Is Who

V knihe Who Is Who in Slovakia najdete stručný životopis Mgr. art. Martin Jabrocký. Kniha je encyklopédiou osobností zo Slovenska.

Časopis Interiér

Na strane 32 najdete článok pod názvom "V jednoduchosti je krása". Je to krátky rozhovor o tvorbe minimalistického interiéru.
  • 1
  • 2
  • 3