Publikácie

Kniha Who Is Who

V knihe Who Is Who in Slovakia najdete stručný životopis bytového architekta Mgr. art. Martin Jabrocký. Kniha je encyklopédiou osobností zo Slovenska.

Pin It