Architektúra

Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany

Návrh rekonštrukcie rodinného domu bol navrhnutý ako kompletná prestavba za účelom zmeny vonkajšieho vzhľadu a taktiež vnútornej dispozície. Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany
Pôvodný stav: Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany Rekonštrukcia rodinného domu, Piešťany