Blog

BLOG - o interiérovom / bytovom dizajne, o rôznych témach ohľadne návrhu interiérov a rekonštrukciách

Stropné chladenie v betónovom jadre

Pri novostavbách navrhujeme stropné chladenie v železobetónovej doske. Je to najideálnejší spôsob chladenie domu, čo sa týka komfortu bývania aj ceny realizácie. Pri použití tepelného čerpadla na vykurovanie sú náklady na stropné chladenie ďaleko nižšie, ako cena klimatizácie. Väčšina tepelných čerpadiel ponúka aj možnosť chladenia, preto by bola škoda to nevyužiť. Chladenie je častokrát v cene čerpadla, alebo je za malý poplatok. Výroba chladu pre stropné chladenie je ďaleko lacnejšie ako pri klimatizácii. Čo znamená, že prevádzkové náklady sú nižšie. 
Dôležité je však v projekte a pri realizácii počítať s monolitickým stropom. Nie je možno použiť prefabrikované stropy.
 

Stropné chladenie cena

Výhoda stropného chladenia v betónovom jadre oproti chladeniu v omietke je hlavné nižšia cena realizácie. Používajú sa hrubšie rúrky, čiže ich množstvo je menšie a nemusia ani nemôžu byť spájané v strope. Priemer rúriek pri chladení betónového jadra je okolo 16mm. Pri chladení v omietky je to cca 10mm. Tým pádom je potrebné väčšie množstvo rúriek, približne dvojnásobok. Taktiež je potrebná väčšia hrúbka omietky, čo zdvihne cenu za omietnutie stropu väčšinou na dvojnásobok. Pri chladení v betóne je hrúbka omietky štandardná.
Orientačná cena stropného chladenia na dom o ploche 150m2 je 1700 - 2000 EUR. Treba počítať s tým, že stropné chladenie by nemalo ísť do priestorov s vysokou vlhkosťou a taktiež nemá byť nad vstavanými skriňami. Čiže plocha, kam pôjde chladenie je 30-40% plochy domu. Plocha chladenia na dom s podlahovou plochou 150m2 je približne 60m2. Cena za pokládku je okolo 15 EUR/m2 cena rúrky je cca 1 EUR / bm, k tomu je potrebné pripočítať cenu rozdeľovača a spotrebného materiálu.
 

Projekt stropného chladenia

Dôležitým pri stropnom chladení je aj projekt, kde je presne zakotované, kadiaľ idú rúrky. Aby sa následne vedelo, kde je možné vŕtať. V projekte sa zohľadnia miestností a plochy kam chladenie nepôjde. Taktiež sa vynechajú plochy pre svietidlá. Preto je ideálne mať pripravený predom aj návrh interiéru. 
 
Pin It