Blog

BLOG - o interiérovom / bytovom dizajne, o rôznych témach ohľadne návrhu interiérov a rekonštrukciách

Ako prebieha návrh interiéru

Pred začatím návrhu vždy potrebujeme mať informácie o byte, dome alebo inom priestore, ktorý ideme navrhovať. Potrebujeme vedieť podlahovú plochu interiéru, lokalitu, predpokladaný termín realizácie. V ideálnom prípade máme k dispozícii aj pôdorys. Ak máme všetky informácie k interiéru vieme povedať presnú cenu za návrh a projekt interiéru. Po schválení ceny a termínov nasleduje prvé stretnutie, na ktorom podpíšeme zmluvu o dielo a prejdeme si požiadavky investora. 

Samotný návrh interiéru obsahuje 3 fázy:

1. Návrh interiéru - štúdia

(Zahŕňa návrh + 2 úpravy návrhu = realistické vizualizacie)
Postup pri návrhu:

 • stretnutie na ktorom si prejdeme Vaše predstavy a požiadavky
 • vypracujeme prvý návrh, ktorý Vám zašleme a Vy ho spripomienkujete
 • upravíme návrhy podľa Vašich požiadaviek, zašleme Vám ich
 • v prípade ak by boli z Vašej strany ešte nejaké pripomienky, zapracujeme ich do finálneho návrhu

 

2. Výkresová dokumentácia k návrhu interiéru

Obsahuje:

 • výkresovú časť
  Výkresy nábytku a atypových zariaďovacích predmetov , stavebné úpravy, zdravotechnika, kladačské plány, výkres rozmiestnenia osvetlenia a elektriky, ... (pri tomto bode vždy dodáme tie výkresy, ktoré sú potrebne k realizácii)
 • zoznamy prvkov a výmery
  Zoznam svietidiel, zoznam podláh s výmerami, zoznamy povrchových úprav stien s výmerami … + odporučenie dodávateľov.
  Obsahuje aj vybrané typy materiálov, počty, m2 a dodávateľov.

Výkresy pripravujeme tak, aby boli pre každého zrozumiteľné a aby každý dodávateľ vedel podľa nich zhotoviť interiér. Ku každému návrhu vždy dávame odporúčaných dodávateľov, keďže nie každý dodávateľ je schopný všetko vyrobiť alebo dodať. 

3. Autorský dozor

V prípade ak sa klient rozhodne pre realizáciu interiéru firmami, ktoré odporúčime, je autorský dozor samozrejmosťou. V tomto prípade si riešime komunikáciu s dodávateľmi sami a klient tým nie je nijako zaťažený. 
Na autorskom dozore je možné sa dohodnúť aj pri firmách, ktoré si vyberie klient. Tento typ autorského dozoru je spoplatnený navyše, cena je podľa dohody.

Pin It